Quảng cáo ứng dụng

Quảng cáo ứng dụng mục tiêu là thu hút người dùng để họ quan tâm, cài đặt và có thể thực hiện một sự kiện trong ứng dụng của nhà quảng cáo.

Mục tiêu quảng cáo ứng dụng TikTok Ads

Mục tiêu quảng cáo ứng dùng nhằm mục đích thu hút người dùng để họ có thể quan tâm và cài đặt ứng dụng. TikTok Ads sẽ điều hướng người dùng đến trang tải xuống ứng dụng của nhà quảng cáo trong Google Play hoặc cửa hàng ứng dụng Apple.

Tùy vào mục tiêu kinh doanh của nhà quảng cáo, bạn có thể lựa chọn cách thức hệ thống tối ưu hóa việc phân phối quảng cáo.

 • Lượt nhấp: Khi người dùng nhấp vào nút kêu gọi hành động trên quảng cáo;
 • Lượt cài đặt: Khi người dùng cài đặt ứng dụng của nhà quảng cáo trên App Store hoặc Google Play Store
 • Sự kiện trong ứng dụng ( AEO – Tối ưu hóa sự kiện trong ứng dụng): Khi người dùng thực hiện một hành động cụ thể trong ứng dụng, như hoàn tất mua hàng hoặc tạo đăng ký.
 • Lượt cái đặt với sự kiện trong ứng dụng: Khi người dùng cài đặt ứng dụng và thực hiện một sự kiện cụ thể trong ứng dụng
 • Giá trị: Tạo giá trị hoặc lợi nhuận cao nhất trên chi tiêu quảng cáo bằng cách tìm những người dùng có giá trị cao nhất.

Lợi ích của quảng cáo ứng dụng dành cho doanh nghiệp

Mục tiêu quảng cáo này giúp:

 • Thúc đẩy lượt cài đặt ứng dụng cho nhà quảng cáo
 • Khuyến khích người dùng thực hiện hành động cụ thể trong ứng dụng của nhà quảng cáo
 • Tạo chiến dịch cài đặt ứng dụng dành riêng cho iOS 14
 • Sử dụng cho tất cả các sự kiện chuyển đổi trong ứng dụng được TikTok Ads hỗ trợ để tối ưu hóa hoạt động phân phối quảng cáo và đo lương hiệu suất.

Sử dụng mục tiêu quảng cáo ứng dụng khi nào?

Mục tiêu này được thực hiện khi nhà quảng cáo muốn chạy quảng cáo tối ưu để thu hút người dùng cài đặt hoặc hoàn thành các hành động cụ thể trong ứng dụng của mình.

Đồng thời với những ứng dụng vừa mới phát hành bản cập nhật mới, nhà quảng cáo có thể tạo chiến dịch quảng cáo ứng dụng để hướng đến nhóm người đang sử dụng ứng dụng và tối ưu chiến dịch này cho sự kiện chuyển đổi cụ thể trong ứng dụng, chẳng hạn như mua hàng,..

Quảng cáo ứng dụng

Quảng cáo ứng dụng mục tiêu là thu hút người dùng để họ quan tâm, cài đặt và có thể thực hiện một sự kiện trong ứng dụng của nhà quảng cáo.

Mục tiêu quảng cáo ứng dụng TikTok Ads

Mục tiêu quảng cáo ứng dùng nhằm mục đích thu hút người dùng để họ có thể quan tâm và cài đặt ứng dụng. TikTok Ads sẽ điều hướng người dùng đến trang tải xuống ứng dụng của nhà quảng cáo trong Google Play hoặc cửa hàng ứng dụng Apple.

Tùy vào mục tiêu kinh doanh của nhà quảng cáo, bạn có thể lựa chọn cách thức hệ thống tối ưu hóa việc phân phối quảng cáo.

 • Lượt nhấp: Khi người dùng nhấp vào nút kêu gọi hành động trên quảng cáo;
 • Lượt cài đặt: Khi người dùng cài đặt ứng dụng của nhà quảng cáo trên App Store hoặc Google Play Store
 • Sự kiện trong ứng dụng ( AEO – Tối ưu hóa sự kiện trong ứng dụng): Khi người dùng thực hiện một hành động cụ thể trong ứng dụng, như hoàn tất mua hàng hoặc tạo đăng ký.
 • Lượt cái đặt với sự kiện trong ứng dụng: Khi người dùng cài đặt ứng dụng và thực hiện một sự kiện cụ thể trong ứng dụng
 • Giá trị: Tạo giá trị hoặc lợi nhuận cao nhất trên chi tiêu quảng cáo bằng cách tìm những người dùng có giá trị cao nhất.

Lợi ích của quảng cáo ứng dụng dành cho doanh nghiệp

Mục tiêu quảng cáo này giúp:

 • Thúc đẩy lượt cài đặt ứng dụng cho nhà quảng cáo
 • Khuyến khích người dùng thực hiện hành động cụ thể trong ứng dụng của nhà quảng cáo
 • Tạo chiến dịch cài đặt ứng dụng dành riêng cho iOS 14
 • Sử dụng cho tất cả các sự kiện chuyển đổi trong ứng dụng được TikTok Ads hỗ trợ để tối ưu hóa hoạt động phân phối quảng cáo và đo lương hiệu suất.

Sử dụng mục tiêu quảng cáo ứng dụng khi nào?

Mục tiêu này được thực hiện khi nhà quảng cáo muốn chạy quảng cáo tối ưu để thu hút người dùng cài đặt hoặc hoàn thành các hành động cụ thể trong ứng dụng của mình.

Đồng thời với những ứng dụng vừa mới phát hành bản cập nhật mới, nhà quảng cáo có thể tạo chiến dịch quảng cáo ứng dụng để hướng đến nhóm người đang sử dụng ứng dụng và tối ưu chiến dịch này cho sự kiện chuyển đổi cụ thể trong ứng dụng, chẳng hạn như mua hàng,..

Yêu cầu tư vấn

(Vui lòng điền đủ thông tin ở các mục có (*) để chúng tôi có thể tư vấn cụ thể nhất cho quý khách)
About Clover
Nền tảng công nghệ
Our Customers
Case Studies
Đối tác triển khai
About Us
"Khá ấn tượng với resource đồ sộ của Clover. Gần như mọi thứ liên quan đến Marketing, quảng cáo thì Clover đều có thể đáp ứng. Kể cả những dịch vụ ít tên tuổi như quảng cáo thang máy chung cư team Clover vẫn có thể triển khai mượt."
Ms Trang,
Customer
Ngành hàng
Dịch vụ
Sản phẩm
Trường đại học
App - Tech
Đào tạo doanh nghiệp
Tất cả ngành hàng
Liên hệ nhận báo giá cho Doanh Nghiệp
Để lại thông tin để nhận tư vấn từ chuyên gia 10 năm kinh nghiệm của chúng tôi. Đăng ký ngay
Resources
Facebook Ads
Google Ads
Marketing
Research
SEO
Tiktok Ads
Tin tức ngành
Zalo Ads
Cập nhật kiến thức từ chuyên gia
Chia sẻ kiến thức thực tế trong quá trình triển khai từ các chuyên gia đầu ngành của chúng tôi.
Contact Us
Call Sale:
0793 83 72 79
Tư vấn nhanh