Performance Max

Chiến dịch tối đa hóa hiệu xuất – Performance Max kết hợp với công nghệ AI của Google để đạt được kết quả tốt hơn trên tất cả các kênh quảng cáo và khoảng không quảng cáo của Google thông qua một chiến dịch duy nhất.

Giới thiệu về chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất

Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất là một loại chiến dịch mới dựa trên mục tiêu, cho phép các nhà quảng cáo dựa trên hiệu suất sử dụng toàn bộ khoảng không quảng cáo của Google Ads thông qua một chiến dịch duy nhất. Chiến dịch này được thiết kế để bổ sung cho các chiến dịch Tìm kiếm dựa trên từ khóa của bạn, giúp bạn tìm thấy nhiều khách hàng chuyển đổi hơn trên tất cả các kênh của Google như Youtube, Hiển thị, Tìm kiếm, Khám phá, Gmail và Maps.

Thông qua chiến dịch này, giúp bạn có thể nâng cao hiệu suất dựa trên các mục tiêu đã định về lượt chuyển đổi, tăng số lượt chuyển đổi và giá trị lượt chuyển đổi.

Lợi ích của chiến dịch tối đa hóa hiệu xuất

Tìm được nhiều khách hàng chuyển đổi hơn

Chiến dịch giúp bạn thu hút khách hàng trên các kênh của Google. Việc khai thác sự hiểu biết theo thời gian thực của Google về ý định và lựa chọn ưa tiên của người tiêu dùng, kết hợp với thông tin mà bạn cung cấp dựa trên tín hiệu về đối tượng, chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất có thể tiếp cận các phân khúc khách hàng mới ngoài sự mong đợi của bạn.

Tăng thêm giá trị

Chiến dịch cung cấp mô hình phân bổ dựa trên dữ liệu các kênh sẽ tối ưu hóa cho những điểm tiếp xúc có thể tăng khả năng kiếm tiền, thúc đẩy khách hàng chuyển đổi.

Bên cạnh đó, hệ thống sử dụng các mô hình máy học để dự đoán chính xác hơn về những kiểu kết hợp quảng cáo, đối tượng và mẫu quảng cáo hoạt động hiệu quả nhất cho bạn.

Thu thập thông tin chi tiết

Dựa trên báo cáo thành phần của chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất giúp bạn biết những mẫu quảng cáo nào đang ảnh hưởng đến hiệu suất và có thể tối ưu nó để tăng ROI.

Những thông tin chi tiết mới, như xu hướng tìm kiếm đang phổ biến có thể giúp bạn hiểu rõ những thay đổi về hiệu suất và đưa ra chiến lược kinh doanh có quy mô lớn.

Khi nào nên sử dụng chiến lược tối đa hóa hiệu suất?

Chiến dịch Performance Max phù hợp dành cho bạn trong những trường hợp như sau:

  • Khi có mục tiêu quảng cáo và mục tiêu lượt chuyển đổi cụ thể ( ví dụ như thúc đẩy doanh số trực tuyến, tạo khách hàng tiềm năng,…)
  • Khi muốn tối đa hóa hiệu suất của chiến dịch và không bị hạn chế trên kênh mà quảng cáo của bạn xuất hiện
  • Khi muốn dễ dàng truy cập vào tất cả các kênh quảng cáo của Google thông qua một chiến dịch duy nhất
  • Khi muốn tăng phạm vi tiếp cận và giá trị lượt chuyển đổi ngoài chiến dịch Tìm kiếm dựa trên từ khóa.

Chiến dịch Performance Max hoạt động như thế nào?

AI của Google sẽ sử dụng công nghệ học máy để giúp bạn phát triển công việc kinh doanh của mình. Qua đó bạn có thể cung cấp thông tin riêng biệt như ngân sách, mục tiêu kinh doanh và số lượt chuyển đổi muốn đo lường. AI của Google sẽ tìm thấy khách hàng tiềm năng mục tiêu của bạn, đồng thời phân phát quảng cáo phù hợp nhất để tối đa hóa hiệu suất của chiến dịch với giá thầu tối ưu.

Chiến lược Đặt giá thầu thông minh kết hợp với công nghệ phân bổ giúp xác định các lựa chọn tốt nhất cho chiến dịch của bạn trên toàn bộ khoảng không quảng cáo của Google cũng như giúp xác định giá thầu trong phiên đấu giá có nhiều khả năng đáp ứng các mục tiêu kinh doanh của bạn nhất theo thời gian thực.

Các bước để bắt đầu chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất

Xác định mục tiêu

Hãy xác định các loại lượt chuyển đổi mà chiến dịch nên tối ưu hóa và thiết lập các giá trị như thúc đẩy doanh số trực tuyến, lượng khách hàng tiềm năng hay số lượt ghé thăm cửa hàng thực tế,…để cho biết những lượt chuyển đổi nào có giá trị nhất đôi với công việc kinh doanh của doanh nghiệp.

Cung cấp nhiều mẫu quảng cáo chất lượng

Việc này giúp bạn tạo quảng cáo phù hợp hơn cho khách hàng và hiển thị được trên nhiều loại khoảng không quảng cáo với nhiều định dạng.

Chia sẻ đối tượng có giá trị nhất của bạn

Hãy chia sẻ thông tin về loại đối tượng và phân khúc khách hàng mà bạn nghỉ có nhiều khả năng chuyển đổi hơn bằng cách sử dụng tín hiệu đối tượng. Qua đó giúp làm chiến dịch tăng tốc và nhanh chóng mang lại kết quả tốt.

Performance Max

Chiến dịch tối đa hóa hiệu xuất – Performance Max kết hợp với công nghệ AI của Google để đạt được kết quả tốt hơn trên tất cả các kênh quảng cáo và khoảng không quảng cáo của Google thông qua một chiến dịch duy nhất.

Giới thiệu về chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất

Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất là một loại chiến dịch mới dựa trên mục tiêu, cho phép các nhà quảng cáo dựa trên hiệu suất sử dụng toàn bộ khoảng không quảng cáo của Google Ads thông qua một chiến dịch duy nhất. Chiến dịch này được thiết kế để bổ sung cho các chiến dịch Tìm kiếm dựa trên từ khóa của bạn, giúp bạn tìm thấy nhiều khách hàng chuyển đổi hơn trên tất cả các kênh của Google như Youtube, Hiển thị, Tìm kiếm, Khám phá, Gmail và Maps.

Thông qua chiến dịch này, giúp bạn có thể nâng cao hiệu suất dựa trên các mục tiêu đã định về lượt chuyển đổi, tăng số lượt chuyển đổi và giá trị lượt chuyển đổi.

Lợi ích của chiến dịch tối đa hóa hiệu xuất

Tìm được nhiều khách hàng chuyển đổi hơn

Chiến dịch giúp bạn thu hút khách hàng trên các kênh của Google. Việc khai thác sự hiểu biết theo thời gian thực của Google về ý định và lựa chọn ưa tiên của người tiêu dùng, kết hợp với thông tin mà bạn cung cấp dựa trên tín hiệu về đối tượng, chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất có thể tiếp cận các phân khúc khách hàng mới ngoài sự mong đợi của bạn.

Tăng thêm giá trị

Chiến dịch cung cấp mô hình phân bổ dựa trên dữ liệu các kênh sẽ tối ưu hóa cho những điểm tiếp xúc có thể tăng khả năng kiếm tiền, thúc đẩy khách hàng chuyển đổi.

Bên cạnh đó, hệ thống sử dụng các mô hình máy học để dự đoán chính xác hơn về những kiểu kết hợp quảng cáo, đối tượng và mẫu quảng cáo hoạt động hiệu quả nhất cho bạn.

Thu thập thông tin chi tiết

Dựa trên báo cáo thành phần của chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất giúp bạn biết những mẫu quảng cáo nào đang ảnh hưởng đến hiệu suất và có thể tối ưu nó để tăng ROI.

Những thông tin chi tiết mới, như xu hướng tìm kiếm đang phổ biến có thể giúp bạn hiểu rõ những thay đổi về hiệu suất và đưa ra chiến lược kinh doanh có quy mô lớn.

Khi nào nên sử dụng chiến lược tối đa hóa hiệu suất?

Chiến dịch Performance Max phù hợp dành cho bạn trong những trường hợp như sau:

  • Khi có mục tiêu quảng cáo và mục tiêu lượt chuyển đổi cụ thể ( ví dụ như thúc đẩy doanh số trực tuyến, tạo khách hàng tiềm năng,…)
  • Khi muốn tối đa hóa hiệu suất của chiến dịch và không bị hạn chế trên kênh mà quảng cáo của bạn xuất hiện
  • Khi muốn dễ dàng truy cập vào tất cả các kênh quảng cáo của Google thông qua một chiến dịch duy nhất
  • Khi muốn tăng phạm vi tiếp cận và giá trị lượt chuyển đổi ngoài chiến dịch Tìm kiếm dựa trên từ khóa.

Chiến dịch Performance Max hoạt động như thế nào?

AI của Google sẽ sử dụng công nghệ học máy để giúp bạn phát triển công việc kinh doanh của mình. Qua đó bạn có thể cung cấp thông tin riêng biệt như ngân sách, mục tiêu kinh doanh và số lượt chuyển đổi muốn đo lường. AI của Google sẽ tìm thấy khách hàng tiềm năng mục tiêu của bạn, đồng thời phân phát quảng cáo phù hợp nhất để tối đa hóa hiệu suất của chiến dịch với giá thầu tối ưu.

Chiến lược Đặt giá thầu thông minh kết hợp với công nghệ phân bổ giúp xác định các lựa chọn tốt nhất cho chiến dịch của bạn trên toàn bộ khoảng không quảng cáo của Google cũng như giúp xác định giá thầu trong phiên đấu giá có nhiều khả năng đáp ứng các mục tiêu kinh doanh của bạn nhất theo thời gian thực.

Các bước để bắt đầu chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất

Xác định mục tiêu

Hãy xác định các loại lượt chuyển đổi mà chiến dịch nên tối ưu hóa và thiết lập các giá trị như thúc đẩy doanh số trực tuyến, lượng khách hàng tiềm năng hay số lượt ghé thăm cửa hàng thực tế,…để cho biết những lượt chuyển đổi nào có giá trị nhất đôi với công việc kinh doanh của doanh nghiệp.

Cung cấp nhiều mẫu quảng cáo chất lượng

Việc này giúp bạn tạo quảng cáo phù hợp hơn cho khách hàng và hiển thị được trên nhiều loại khoảng không quảng cáo với nhiều định dạng.

Chia sẻ đối tượng có giá trị nhất của bạn

Hãy chia sẻ thông tin về loại đối tượng và phân khúc khách hàng mà bạn nghỉ có nhiều khả năng chuyển đổi hơn bằng cách sử dụng tín hiệu đối tượng. Qua đó giúp làm chiến dịch tăng tốc và nhanh chóng mang lại kết quả tốt.

Yêu cầu tư vấn

(Vui lòng điền đủ thông tin ở các mục có (*) để chúng tôi có thể tư vấn cụ thể nhất cho quý khách)
About Clover
Nền tảng công nghệ
Our Customers
Case Studies
Đối tác triển khai
About Us
"Hầu như các Campain công ty tôi đều được Clover bonus thêm khá nhiều KPI. Xem report luôn thấy KPI vượt cam kết. Từ hồi làm với Clover cũng thấy sếp ít căng hơn trước nhiều. Hehe!"
Mr Hoàng,
Customer
Ngành hàng
Dịch vụ
Sản phẩm
Trường đại học
App - Tech
Đào tạo doanh nghiệp
Tất cả ngành hàng
Liên hệ nhận báo giá cho Doanh Nghiệp
Để lại thông tin để nhận tư vấn từ chuyên gia 10 năm kinh nghiệm của chúng tôi. Đăng ký ngay
Resources
Facebook Ads
Google Ads
Marketing
Research
SEO
Tiktok Ads
Tin tức ngành
Zalo Ads
Cập nhật kiến thức từ chuyên gia
Chia sẻ kiến thức thực tế trong quá trình triển khai từ các chuyên gia đầu ngành của chúng tôi.
Contact Us
Call Sale:
0793 83 72 79
Tư vấn nhanh