Facebook Ads #3: Đặt ngân sách và lịch chạy quảng cáo

Đặt ngân sách và chọn chiến lược ngân sách rất quan trọng trong Facebook Ads. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, Clover mời bạn đến với bài viết sau đây,

Ngân sách và lịch chạy làm ảnh hưởng đến thành công của chiến dịch quảng cáo Facebook

Khi quảng cáo của bạn tham gia đấu giá, quảng cáo này sẽ được phân phối để cạnh tranh với các quảng cáo khác có cùng đối tượng tiếp cận. Để giành lợi thế, quảng cáo của bạn phải đặt đủ ngân sách để sử dụng trong ít nhất 7 ngày. Từ đó hệ thống học được cách phân phối ngân sách tốt hơn để hiển thị quảng cáo cho những người có nhiều khả năng sẽ thực hiện hành động hơn.

Ngân sách hàng ngày và ngân sách trọn đời

Bạn có thể đặt ngân sách quảng cáo trung bình hàng ngày hoặc một ngân sách cố định cho toàn bộ chiến dịch quảng cáo.

Tuy hai loại này khác nhau nhưng quảng cáo của bạn cần phải chạy ít nhất 7 ngày để Facebook Ads có thời gian tìm hiểu hiệu quả quảng cáo

Ngân sách hàng ngày

Là số tiền trung bình nhà quảng cáo sẵn sàng chi tiêu mỗi ngày cho một nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch. Meta có thể chi tối đa 25% ngân sách quảng cáo hàng ngày của nhà quảng cáo để tối đa hóa cơ hội quảng cáo

Ngân sách trọn đời

Đây là số tiền nhà quảng cáo có thể bỏ ra chi tiêu trong toàn bộ thời gian chạy nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch. Mức chi tiêu hàng ngày có thể dao động, nhưng tổng chi tiết vẫn sẽ nằm trong ngân sách này.

Các chiến lược ngân sách

Nhà quảng cáo có thể đặt phân bổ ngân sách quảng cáo ở cấp độ chiến dịch hoặc đặt từng ngân sách cho các nhóm gồm những quảng cáo cho chung chiến lược nhắm mục tiêu.

Chiến lược Advantage

Nhà quảng cáo đặt một ngân sách sao cho ngân sách này được phân phối và tối ưu hóa theo thời gian thực cho tất cả các nhóm quảng cáo. Lựa chọn này (trước đây gọi là Tối ưu hóa ngân sách chiến dịch) sẽ hỗ trợ bạn thu được nhiều kết quả nhất có thể với chi phí thấp nhất.

Nhóm quảng cáo

Đặt ngân sách riêng cho từng nhóm quảng cáo. Việc này có thể hữu ích nếu nhà quảng cáo muốn kiểm soát khả năng phân phối quảng cáo chặt chẽ hơn hoặc bạn có quy mô đối tượng khác nhau giữa các nhóm quảng cáo.

Tham khảo thêm:

Facebook Ads #3: Đặt ngân sách và lịch chạy quảng cáo

Đặt ngân sách và chọn chiến lược ngân sách rất quan trọng trong Facebook Ads. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, Clover mời bạn đến với bài viết sau đây,

Ngân sách và lịch chạy làm ảnh hưởng đến thành công của chiến dịch quảng cáo Facebook

Khi quảng cáo của bạn tham gia đấu giá, quảng cáo này sẽ được phân phối để cạnh tranh với các quảng cáo khác có cùng đối tượng tiếp cận. Để giành lợi thế, quảng cáo của bạn phải đặt đủ ngân sách để sử dụng trong ít nhất 7 ngày. Từ đó hệ thống học được cách phân phối ngân sách tốt hơn để hiển thị quảng cáo cho những người có nhiều khả năng sẽ thực hiện hành động hơn.

Ngân sách hàng ngày và ngân sách trọn đời

Bạn có thể đặt ngân sách quảng cáo trung bình hàng ngày hoặc một ngân sách cố định cho toàn bộ chiến dịch quảng cáo.

Tuy hai loại này khác nhau nhưng quảng cáo của bạn cần phải chạy ít nhất 7 ngày để Facebook Ads có thời gian tìm hiểu hiệu quả quảng cáo

Ngân sách hàng ngày

Là số tiền trung bình nhà quảng cáo sẵn sàng chi tiêu mỗi ngày cho một nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch. Meta có thể chi tối đa 25% ngân sách quảng cáo hàng ngày của nhà quảng cáo để tối đa hóa cơ hội quảng cáo

Ngân sách trọn đời

Đây là số tiền nhà quảng cáo có thể bỏ ra chi tiêu trong toàn bộ thời gian chạy nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch. Mức chi tiêu hàng ngày có thể dao động, nhưng tổng chi tiết vẫn sẽ nằm trong ngân sách này.

Các chiến lược ngân sách

Nhà quảng cáo có thể đặt phân bổ ngân sách quảng cáo ở cấp độ chiến dịch hoặc đặt từng ngân sách cho các nhóm gồm những quảng cáo cho chung chiến lược nhắm mục tiêu.

Chiến lược Advantage

Nhà quảng cáo đặt một ngân sách sao cho ngân sách này được phân phối và tối ưu hóa theo thời gian thực cho tất cả các nhóm quảng cáo. Lựa chọn này (trước đây gọi là Tối ưu hóa ngân sách chiến dịch) sẽ hỗ trợ bạn thu được nhiều kết quả nhất có thể với chi phí thấp nhất.

Nhóm quảng cáo

Đặt ngân sách riêng cho từng nhóm quảng cáo. Việc này có thể hữu ích nếu nhà quảng cáo muốn kiểm soát khả năng phân phối quảng cáo chặt chẽ hơn hoặc bạn có quy mô đối tượng khác nhau giữa các nhóm quảng cáo.

Tham khảo thêm:

Yêu cầu tư vấn

(Vui lòng điền đủ thông tin ở các mục có (*) để chúng tôi có thể tư vấn cụ thể nhất cho quý khách)
About Clover
Nền tảng công nghệ
Our Customers
Case Studies
Đối tác triển khai
About Us
"Hầu như các Campain công ty tôi đều được Clover bonus thêm khá nhiều KPI. Xem report luôn thấy KPI vượt cam kết. Từ hồi làm với Clover cũng thấy sếp ít căng hơn trước nhiều. Hehe!"
Mr Hoàng,
Customer
Ngành hàng
Dịch vụ
Sản phẩm
Trường đại học
App - Tech
Đào tạo doanh nghiệp
Tất cả ngành hàng
Liên hệ nhận báo giá cho Doanh Nghiệp
Để lại thông tin để nhận tư vấn từ chuyên gia 10 năm kinh nghiệm của chúng tôi. Đăng ký ngay
Resources
Facebook Ads
Google Ads
Marketing
Research
SEO
Tiktok Ads
Tin tức ngành
Zalo Ads
Cập nhật kiến thức từ chuyên gia
Chia sẻ kiến thức thực tế trong quá trình triển khai từ các chuyên gia đầu ngành của chúng tôi.
Contact Us
Call Sale:
0793 83 72 79
Tư vấn nhanh