Facebook Ads #5: Các loại giá quảng cáo Facebook

Có nhiều loại giá quảng cáo Facebook, mỗi loại giá sẽ được áp dụng cho một mục tiêu quảng cáo khác nhau. Hiểu được chúng sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc triển khai chiến lược quảng cáo của mình.

Các loại giá quảng cáo trên Facebook Ads

Khi quảng cáo bắt đầu phân phối thì sẽ được tính phí, thực chất có các loại như sau:

Giá cho mỗi lượt tiếp cận – CPR ( Cost Per Reach )

CPR cung cấp tổng quan sâu sắc về hiệu quả của chiến lược quảng cáo của bạn trên Facebook Ads. Qua đó chỉ số này cho biết liệu ngân sách quảng cáo của bạn có đủ để thu hút người dùng hay không. Đồng thời có thể cho biết liệu đối tượng bạn đang nhắm mục tiêu có tốn kém để tiếp cận hay không nếu bạn đang ở trong một thị trường bão hòa và liệu thông điệp quảng cáo của bạn có cộng hưởng với người xem phù hợp để tạo nhận thức thương hiệu hay không.

Một số vấn đề quan trọng cần lưu ý:

 • Chi phí cho mỗi lượt tiếp cận có thể dao động tùy thuộc vào ngành, đối tượng mục tiêu và thời gian trong ngày.
 • Mục tiêu CPR phụ thuộc vào mục tiêu chiến dịch của bạn.
 • Nên so sánh CPR của bạn với đối thủ cùng ngành để xem bạn đang hoạt động hiệu quả ra sao.
 • Có nhiều cách để tối ưu hóa CPR, cụ thể như tinh chỉnh đối tượng mục tiêu, thử nghiệm các loại quảng cáo khác nhau và điều chỉnh thời gian hiển thị quảng cáo.

Chi phí cho mỗi lượt thích – CPL ( Cost Per Like )

CPL ( Cost Per Like ) là chi phí cho mỗi lượt thích trang. Khi khách hàng nhấp vào nút “Thích” được hiển thị cùng với một quảng cáo thì doanh nghiệp phải trả cho Facebook một khoảng phí. Hiện nay mức giá CPL trung bình cho chạy quảng cáo Facebook là từ 12 đến 16 cents ( ~ 2.700 – 3.699 đồng ).

Giá cho mỗi lượt xem – CPV ( Cost Per View )

CPV tính phí cho nhà quảng cáo mỗi khi người dùng xem quảng cáo trong một khoảng thời gian nhất định. CPV được tính bằng cách chia tổng chi phí cho quảng cáo video cho tổng số lượt xem.

Khi người xem đã xem được video trong 3 giây đầu tiền thì Facebook sẽ tính là 1 lượt xem. Với những video dài, thông điệp sẽ khó được truyền tải đầy đủ.

Chi phí cho mỗi lần tương tác – CPE ( Cost Per Engagement )

CPE là chi phí cho mỗi lần tương tác với bài đăng của bạn trên Facebook. Những tương tác đó bao gồm:

 • Thích và biểu cảm
 • Bình luận
 • Chia sẻ
 • Nhấp vào trang
 • Nhấp vào liên kết
 • Nhấp vào media

Ngoài ra, chi phí CPE dành cho mỗi chiến dịch quảng cáo sẽ khác nhau. Các loại chiến dịch và đối tượng khác nhau sẽ có mức độ tương tác khác nhau.

Mức phí trên mỗi lượt nhấp – CPC ( Cost Per Click )

CPC đề cập đến chi phí bạn phải trả mỗi khi ai đó nhấn vào quảng cáo của bạn. Tuy nhiên, không phải mọi giá trị của cú click đều bằng nhau.

Theo mặc định, CPC bao gồm cả các việc như: click thích và phản hồi trên bài đăng, click để xem ảnh và click vào liên kết.

Do vậy, điều này làm tăng tổng số click, làm cho thông số này ít đi ý nghĩa đối với hầu hết các nhà quảng cáo vì nó không chính xác phản ảnh hoạt động có giá trị: click vào liên kế dẫn đến trang web của bạn.

Tuy nhiên, may mắn là Facebook đã cung cấp CPC ( link click), nghĩa là chỉ tính click vào liên kế thật sự. Để tính CPC, bạn cần chia ngân sách bạn chi cho số click vào liên kế. Ví dụ, nếu chi $100 và có 50 click vào liên kế, thì CPC ( link click) của bạn là $2 ($100/50 = $2)

Giá cho mỗi tin nhắn – CPI ( Cost Per Inbox)

Cost Per Inbox hay giá mỗi tin nhắn là một chỉ số đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo Facebook hướng đến mục tiêu kích thích người dùng gửi tin nhắn cho doanh nghiệp.

CPI được tính bằng cách chia tổng chi phí cho chiến dịch quảng cáo cho tổng số tin nhắn mà doanh nghiệp nhận được từ người dùng.

Giá mỗi danh sách – CPL ( Cost Per List )

CPL là chỉ số đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo hướng đến mục tiêu thu thập thông tin liên hệ của khách hàng tiềm năng (lead)

CPL được tính bằng cách chia tổng chi phí cho chiến dịch quảng cáo cho tổng số lead thu thập được.

Tham khảo:

Facebook Ads #5: Các loại giá quảng cáo Facebook

Có nhiều loại giá quảng cáo Facebook, mỗi loại giá sẽ được áp dụng cho một mục tiêu quảng cáo khác nhau. Hiểu được chúng sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc triển khai chiến lược quảng cáo của mình.

Các loại giá quảng cáo trên Facebook Ads

Khi quảng cáo bắt đầu phân phối thì sẽ được tính phí, thực chất có các loại như sau:

Giá cho mỗi lượt tiếp cận – CPR ( Cost Per Reach )

CPR cung cấp tổng quan sâu sắc về hiệu quả của chiến lược quảng cáo của bạn trên Facebook Ads. Qua đó chỉ số này cho biết liệu ngân sách quảng cáo của bạn có đủ để thu hút người dùng hay không. Đồng thời có thể cho biết liệu đối tượng bạn đang nhắm mục tiêu có tốn kém để tiếp cận hay không nếu bạn đang ở trong một thị trường bão hòa và liệu thông điệp quảng cáo của bạn có cộng hưởng với người xem phù hợp để tạo nhận thức thương hiệu hay không.

Một số vấn đề quan trọng cần lưu ý:

 • Chi phí cho mỗi lượt tiếp cận có thể dao động tùy thuộc vào ngành, đối tượng mục tiêu và thời gian trong ngày.
 • Mục tiêu CPR phụ thuộc vào mục tiêu chiến dịch của bạn.
 • Nên so sánh CPR của bạn với đối thủ cùng ngành để xem bạn đang hoạt động hiệu quả ra sao.
 • Có nhiều cách để tối ưu hóa CPR, cụ thể như tinh chỉnh đối tượng mục tiêu, thử nghiệm các loại quảng cáo khác nhau và điều chỉnh thời gian hiển thị quảng cáo.

Chi phí cho mỗi lượt thích – CPL ( Cost Per Like )

CPL ( Cost Per Like ) là chi phí cho mỗi lượt thích trang. Khi khách hàng nhấp vào nút “Thích” được hiển thị cùng với một quảng cáo thì doanh nghiệp phải trả cho Facebook một khoảng phí. Hiện nay mức giá CPL trung bình cho chạy quảng cáo Facebook là từ 12 đến 16 cents ( ~ 2.700 – 3.699 đồng ).

Giá cho mỗi lượt xem – CPV ( Cost Per View )

CPV tính phí cho nhà quảng cáo mỗi khi người dùng xem quảng cáo trong một khoảng thời gian nhất định. CPV được tính bằng cách chia tổng chi phí cho quảng cáo video cho tổng số lượt xem.

Khi người xem đã xem được video trong 3 giây đầu tiền thì Facebook sẽ tính là 1 lượt xem. Với những video dài, thông điệp sẽ khó được truyền tải đầy đủ.

Chi phí cho mỗi lần tương tác – CPE ( Cost Per Engagement )

CPE là chi phí cho mỗi lần tương tác với bài đăng của bạn trên Facebook. Những tương tác đó bao gồm:

 • Thích và biểu cảm
 • Bình luận
 • Chia sẻ
 • Nhấp vào trang
 • Nhấp vào liên kết
 • Nhấp vào media

Ngoài ra, chi phí CPE dành cho mỗi chiến dịch quảng cáo sẽ khác nhau. Các loại chiến dịch và đối tượng khác nhau sẽ có mức độ tương tác khác nhau.

Mức phí trên mỗi lượt nhấp – CPC ( Cost Per Click )

CPC đề cập đến chi phí bạn phải trả mỗi khi ai đó nhấn vào quảng cáo của bạn. Tuy nhiên, không phải mọi giá trị của cú click đều bằng nhau.

Theo mặc định, CPC bao gồm cả các việc như: click thích và phản hồi trên bài đăng, click để xem ảnh và click vào liên kết.

Do vậy, điều này làm tăng tổng số click, làm cho thông số này ít đi ý nghĩa đối với hầu hết các nhà quảng cáo vì nó không chính xác phản ảnh hoạt động có giá trị: click vào liên kế dẫn đến trang web của bạn.

Tuy nhiên, may mắn là Facebook đã cung cấp CPC ( link click), nghĩa là chỉ tính click vào liên kế thật sự. Để tính CPC, bạn cần chia ngân sách bạn chi cho số click vào liên kế. Ví dụ, nếu chi $100 và có 50 click vào liên kế, thì CPC ( link click) của bạn là $2 ($100/50 = $2)

Giá cho mỗi tin nhắn – CPI ( Cost Per Inbox)

Cost Per Inbox hay giá mỗi tin nhắn là một chỉ số đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo Facebook hướng đến mục tiêu kích thích người dùng gửi tin nhắn cho doanh nghiệp.

CPI được tính bằng cách chia tổng chi phí cho chiến dịch quảng cáo cho tổng số tin nhắn mà doanh nghiệp nhận được từ người dùng.

Giá mỗi danh sách – CPL ( Cost Per List )

CPL là chỉ số đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo hướng đến mục tiêu thu thập thông tin liên hệ của khách hàng tiềm năng (lead)

CPL được tính bằng cách chia tổng chi phí cho chiến dịch quảng cáo cho tổng số lead thu thập được.

Tham khảo:

Yêu cầu tư vấn

(Vui lòng điền đủ thông tin ở các mục có (*) để chúng tôi có thể tư vấn cụ thể nhất cho quý khách)
About Clover
Nền tảng công nghệ
Our Customers
Case Studies
Đối tác triển khai
About Us
"Nhớ nhất là campaign booking KOLs. Hồi đó sếp cũng thay đổi ý tưởng rồi yêu cầu khá nhiều lần. Có những lúc tình hình rất căng thẳng, mình nghĩ camp sẽ fail. Nhưng thật bất ngờ team Clover có thể thuyết phục được cả sếp mình lẫn bạn KOL để hoàn thành tốt đẹp. Nghĩ lại vẫn cảm thấy may mắn!!!"
Ms Huỳnh,
Customer
Ngành hàng
Dịch vụ
Sản phẩm
Trường đại học
App - Tech
Đào tạo doanh nghiệp
Tất cả ngành hàng
Liên hệ nhận báo giá cho Doanh Nghiệp
Để lại thông tin để nhận tư vấn từ chuyên gia 10 năm kinh nghiệm của chúng tôi. Đăng ký ngay
Resources
Facebook Ads
Google Ads
Marketing
Research
SEO
Tiktok Ads
Tin tức ngành
Zalo Ads
Cập nhật kiến thức từ chuyên gia
Chia sẻ kiến thức thực tế trong quá trình triển khai từ các chuyên gia đầu ngành của chúng tôi.
Contact Us
Call Sale:
0793 83 72 79
Tư vấn nhanh